Timmerhus

Timmerhus tillverkare

Hustillverkare av Timmerhus och Timmerstugor.

Ett timmerhus passar alldeles särskilt bra i de norra delarna av Sverige och på platser där vintern tar ett järngrepp under större delen av vinterhalvåret. Att bygga ett timmerhus, vare sig det är fulltimmer eller timmerpanel kräver ett gott hantverkskunnande och det är stor skillnad på timmerhus och timmerhus…

TIMMERHUSTILLVERKARE
Timmerhustillverkare & TimmerhusDet skiljer ju, självklart, en del mellan de olika timmerhustillverkarnas priser och det gäller att ha klart för sig vad som ingår i leveransen och inte. Oavsett om tillverkaren finns i Värmland, Dalarna eller kanske till och med i Estland måste man kunna jämföra priser på ett vettigt sätt.

HANDBILAT TIMMER
Man skulle kunna säga att det finns två olika läger inom timmerhusbranschen. Det ena lägret anser att ett ”äkta timmerstugor” byggs med handbilat timmer och inget annat. Att uppföra timmerhusliknande byggnader med fasader som påminner om timmer är inte att betraktas som äkta.